• Kariera

  Spółka Koncept zatrudnia pracowników na terenie całej Polski. Umiejętności, wiedza i energia wnoszone do firmy przez jej pracowników mają pierwszorzędne znaczenie. Dlatego też zabiegamy o to, aby zatrudniać ludzi o najwyższych kwalifikacjach i aby wykonywana przez nich praca spełniała ich oczekiwania.  Cenimy zaangażowanie, odpowiedzialność, odważne decyzje oraz dobry nastrój. Pracując z nami poczujesz, że Twój głos ma znaczenie i wpływ na rozwój całej firmy.

  Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres  biura Spółki  lub  adres e-mail.

  aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

   

  Dział  Rekrutacji
  Joanna Proniewska
  e-mail: rekrutacja@konceptws.pl
  Tel : 61 822 09 10 wew.116
  Adres: ul. Karpia 21 A
  61-619 Poznań

   

  Na  podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe  kandydatów do pracy w spółce Koncept 1987 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Poznaniu, ul. Karpia 21A, 61 - 619 Poznań, uzyskane w procesie  rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w  celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak  niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której  dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane  przez okres 5 lat od daty ich wpłynięcia do Koncept 1987 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w  Koncept 1987 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawartą na stronie http://konceptws.com.pl/rodo,1672.html 

  We wszystkich zgłoszeniach prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

  KONCEPT 1987 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Karpia 21 A

  61-619 Poznań

  tel. 61 822-09-10

  email: biuro@konceptws.pl