• historia spółki

   

   

  W 2009 roku Spółka przeprowadziła  pierwszą sprzedaż nieruchomości, działki położonej w Bogatyni. W kolejnym roku na tejże nieruchomości Spółka zrealizowała pierwszą budowę sklepu dla sieci Netto, a także sfinalizowała cztery inne transakcje dotyczące sprzedaży nieruchomości.

  Spółka KONCEPT WS jest kontynuatorem działalności, prowadzonej w latach 1997-2007 na rynku nieruchomości komercyjnych, przez Spółkę Koncept S.A. z siedzibą w Poznaniu.

  Spółka KONCEPT WS powstała w formie spółki komandytowej w grudniu 2008 roku. W grudniu 2011 roku przekształcona została w spółkę komandytowo-akcyjną, natomiast w lipcu 2014 roku ponownie została przekształcona w spółkę komandytową. W sierpniu 2021 roku nastąpiło z kolei przekształceniie w spółkę jawną, która działała pod nazwą: KONCEPT WS W.Szebiotko Spółka jawna. W kwietniu 2023 spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działa aktualnie pod nazwą KONCEPT 1987 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  W 2009 roku Spółka przeprowadziła  pierwszą sprzedaż nieruchomości, zaś w kolejnym roku zrealizowała pierwszą budowę obiektu handlowo-usługowego. W kolejnych latach KONCEPT WS realizował szereg inwestycji polegających na sprzedaży gruntów przeznaczonych pod inwestycje handlowe, jak i był generalnym wykonawcą poszczególnych budów na terenie całego kraju. Szczegółową listę zrealizowanych projektów znajdą Państwo w zakładce „inwestycje zrealizowane”. W segmencie rynku nieruchomości komercyjnych typu markety i dyskonty, na jakim działa Spółka, plasuje się ona w czołówce najprężniej działających podmiotów w Polsce.

  W marcu 2012 roku KONCEPT WS przeprowadził pierwszą emisję obligacji serii A, o wartości 8 mln zł. W marcu 2013 roku Spółka zrealizowała z sukcesem emisję obligacji serii B, o łącznej wartości 12 mln zł, zaś w kwietniu 2014 roku emisję dwuletnich obligacji serii C, o łącznej wartości 15 mln zł. Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na zwiększenie skali prowadzonej działalności. 

  KONCEPT 1987 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Karpia 21 A

  61-619 Poznań

  tel. 61 822-09-10

  email: biuro@konceptws.pl